SaronaHub שרונהאב 

Go Ahead And Take A Tour

 שרונהאב SaronaHub - מרכז נוער עירוני לחדשנות ויזמות בשרונה

מרכז זה משמש כמרחב יצירה ובית לקהילת בני הנוער היזמית- טכנולוגית בעיר תל אביב-יפו ומחוצה לה.

מרחב היצירה מאפשר חיבור בין בני לעיר ולקהילה היזמית טכנולוגית המבוססת. במטרה לעודד הצפת אתגרים ומתן פתרונות בפיתוח והובלת מיזמים במסגרת עירונית ולאומית. בני הנוער, במרחב, יהיו סוכני ההובלה והשינוי במרכז , יובילו את התכנים, האירועים והפעילות השוטפת. המרחב יעניק משאבים וכלים לפיתוח וליצירת מיזמים בנושאי טכנולוגיה, יזמות חברתית ויזמות עסקית.